I. Zapisy ogólne

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego regulaminu, gdyż jest on prawnie źródłem Państwa, jak i naszych praw i obowiązków w związku z korzystaniem z zasobów serwisu www.LumenTV.pl. Regulamin określa jednostronnie wzajemne prawa i obowiązki i nie ma możliwości indywidualnego ich ustalania lub zgłaszania zastrzeżeń do jego treści. Rozpoczęcie korzystania z serwisu i rejestracja jakichkolwiek danych w www.lumentv.eu równoznaczne jest z akceptację przez Państwa zasad przewidzianych w poniższym regulaminie oraz warunków jakie musicie Państwo spełnić chcąc korzystać z Serwisu i to według stanu treści regulaminu z chwili wchodzenia (logowania się) do serwisu, co oznacza, iż w przypadku jakichkolwiek zmian wprowadzanych jednostronnie do regulaminu, zmiany te obowiązują automatycznie z chwilą każdorazowego odwiedzenia serwisu. Niniejszy regulamin dostępny będzie w tym miejscu przez cały okres istnienia portalu www.LumenTV.pl .

   Właścicielem i administratorem serwisu jest Fundacja Lumen, ul. Słowackiego 45, 43-300 Bielsko-Biała, zwana dalej Administratorem, którego prawa i obowiązki w związku z prowadzeniem Serwisu oraz relacje w stosunku do jego Użytkowników określane są niniejszym Regulaminem.

   Przedmiotem usług Serwisu jest dostarczanie i udostępnianie jego Użytkownikom poprzez publikację na łamach Serwisu informacji o firmach lub osobach i ogłoszeniach związanych z profilem portalu.

II. Wpisy do Katalogu Firm

   Administrator nie dopuszcza wpisów firm lub osób

   a. Propagujących środki odurzające i narkotyki (art. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);

   b. Propagujących materiały pornograficzne i erotyczne;

   c. Obrażających osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego); obrażających inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego);

  Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania Użytkowników, którzy podczas rejestracji w portalu podali nieprawdziwe dane (e-mail).

   Informujemy, że oprogramowanie do obsługi komentarzy rejestruje dane osoby komentującej (IP, czas), które na wniosek prokuratury, sądu lub policji mogą zostać przekazane celem ścigania sprawców czynów sprzecznych z prawem.

III. Ochrona danych osobowych

   W związku z uczestnictwem w Serwisie w jego zasobach gromadzone i przetwarzane są dane osobowe jego Użytkowników, podawane przez Użytkowników wyłącznie w sposób dobrowolny. Administratorem tych danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator, czyli Fundacja Lumen, ul. Słowackiego 45, 43-300 Bielsko-Biała.

   Żądanie usunięcia danych osobowych udostępnionych do Serwisu, których podanie jest wymagane przez Administratora, jest jednoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z korzystania z zasobów Serwisu w całości albo w części lub z jego wszystkich lub poszczególnych usług.

IV. Polityka plików cookie

   Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu.

   Wydawca używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach, a w zasadzie o ich urządzeniach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

   Pliki typu cookies są wykorzystywane również doprowadzenia statystyk pracy portalu i odwiedzin użytkowników.

   Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

   Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności portalu.

V. Reklamacje

   Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami na łamach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie tego Administratorowi na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.

VI. Postanowienia końcowe

   Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jaki mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami i to bez względu na ich przyczyny.

   Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

    Administrator nie odpowiada za rzetelność i jakość wykonywanych usług przez Użytkowników

   Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

   Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie treści umieszczanych przez Użytkowników na łamach Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach www lub wykorzystywanie ich w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma stuprocentowych możliwości zablokowania ich kopiowania z Serwisu.

   Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub siły wyższej i zdarzeń losowych.